21 februari 2009

Äktenskap eller giftemål eller...

Tyvärr lyckades Alliansregeringen inte enas i frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning. För mig som ateist och förespråkare för HBT-rättigheter borde det ju vara givet att gå på majoritetslinjen, men som vanligt hittar jag ett annat sätt att se på frågan. Vad är det vi är ute efter? Jag var helt övertygad om att frågan gällde att få bli behandlad lika inför lagen, men nu är jag inte lika säker längre. Det verkar istället som att det blivit viktigare att skriva religiösa grupper på näsan att deras synsätt inte ska accepteras. Detta irriterar mig oerhört. Äktenskapet är från början en religiös institution som senare fått en borgerlig efterföljare. Att inte kunna enas om att kyrkan kunde få ha kvar sitt begrepp och skapa ett nytt gemensamt för oss andra tycker jag är lite småaktigt. Men det stämmer tyvärr alltför bra in på det åsiktsmonopol som hittar allt fler ämnen att bre ut sig över. Alla som inte tycker som majoriteten har fel och bör frysas ut. I en riktig demokrati är det tillåtet att tycka att homosexualitet är en sjukdom, det är också tillåtet att öppet debattera med dem som har dessa åsikter och just därför måste vi öppna debattmöjligheterna och börja jobba med att övertyga människor med argument istället för genom utfrysning av dem vars åsikter vi inte gillar.

Nystart!

Tänkte försöka återuppta bloggandet här efter ett långt uppehåll. Har känt att tiden inte räckt till men känner att behovet att skriva av sig har blivit för starkt för att hålla mig härifrån. Hoppas kunna återkomma med någorlunda regelbundenhet framöver.
Hälsningar
/Ulf