08 juni 2006

Människovärde, vilket pris har det?

Igår var jag och besökte Petöverksamheten på Ljungfälleskolan i Växjö.
En fantastisk upplevelse! Med hjälp av konduktiv pedagogik lyckas man få barn och ungdomar som tidigare skulle klassats som vårdpaket att inte bara sitta och stå utan också att kunna lära sig att bl a äta själva, cykla och kommunicera via t ex bilder. Jag blev minst sagt imponerad av det lilla jag kunde se på den korta tiden jag var där och hoppas att jag snart får tillfälle och möjlighet att komma tillbaka. Sällan har jag sett sådan arbetsglädje som hos Tibor och alla de andra som jobbar med de här barnen! Gå gärna in på deras hemsida där all tänkbar information finns. www.konduktivpedagogik.se Anledningen till mitt besök var att en förälder till ett av barnen som går i Petöverksamheten skrivit ett brev till ledamöterna i gymnasienämnden.
Det här är inte det första och som det verkar, inte det sista exemplet på hur människor kommer i kläm när kommunen organiserar sig för kommunens bästa och inte medborgarnas. Det borde självklart finnas möjlighet för de barn och föräldrar som så önskar att få vara kvar i den verksamhet som de önskar.
Det vore ett enormt fattigdomsbevis för en kommun av Växjös storlek om man inte klarar av att erbjuda de här ungdomarna att få fortsätta i den här verksamheten.
Intressant var också att se deras arbete med individuella utvecklingsplaner, här har övriga grundskolan något att lära. Och sist men inte minst så är den här verksamheten idag en anledning för föräldrar till barn med svåra handikapp och utvecklingsstörningar att faktiskt flytta till Växjö. Stort tack återigen för att jag fick komma till er! Ni skapar människovärde och utstrålar arbetsglädje!