10 april 2006

Åt vilket håll vänder sig (m)?

Kommer moderaterna i Kronoberg att ha en annan uppfatning än moderaterna i Växjö? Ja så kan det faktiskt bli. Den motion som Bo Frank skrivit till länsförbundsstämman om att moderaterna bör vara skeptiska till muslimska friskolor röstades ner av en nästintill enig stämma antogs dock i princip en vecka tidigare då moderaterna i Växjö kommun hade sitt årsmöte. Frågan är nu hur Bo Frank kommer att göra? Är det stämmans mkt tydliga nej till den Frankska skepsismen eller kretsårsmötets mer splittrade ja som kommer finnas i det valmanifest som är på väg att tas fram under Bo Franks ledning inför valet i Växjö kommun?
Personligen tillhör jag dem som anser att så länge en skola uppfyller de av skollag och läroplan uppställda reglerna finns det ingen anledning att vidta några särskilda åtgärder mot skolor enbart på grund av att de råkar vara muslimska.

Frihet eller moralpanik?

Det stora samtalsämnet i media efter lördagens länsförbundsstämma i moderaterna i Kronoberg är givetvis MUF:s motion om prostitution. Som enda ickeMUF:are som vågade trotsa den fanatiska hatstämning som formligen sköljde över MUF i allmänhet och Rola Brentlin i synnerhet gav jag motionen mitt stöd. Det är tragiskt med människor som inte kan argumentera på ett civiliserat sätt trots att man suttit i riksdagen i 27 år, ja du gissade rätt jag menar Anders Högmark. Känslorna svällde över alla breddar när moralens väktare avlöste varandra i talarstolen. All ideologi och allt förnuft var som bortblåst. Allt från sagoberättelser till rena fantasier fördes fram i en debatt som av mötesordförande Bo Frank tilläts gå alldeles för långt. När personangreppen haglade mot Rola borde han givetvis ingripit och tillrättavisat de som inte klarade att föra en saklig debatt. Ännu intressantare var dock att det för vissa inte räckte med att slänga skit i talarstolen utan man fortsatte utanför stämmolokalen med påhoppen. Jag vet minst fyra närvarande medlemmar i partiet som vid voteringen inte röstade efter sin övertygelse, blev de skrämda till tystnad? Jag vill inte tro det...