22 december 2004

Farligt att spela på rasistskräck

Efter ett "avslöjande" i Smålandsposten för någon vecka sedan att en av lärarna på Procivitas fria gymnasium i Växjö är aktiv i Sverigedemokraterna kommer nu eleverna att få möjlighet att tycka till om läraren ska få vara kvar eller inte. Vilket jag normalt sett tycker är helt i sin ordning, men när det inte handlar om lärarens kompetens utan om politiska åsikter blir jag mycket skeptisk. Ska alla lärare åsiktsregistreras för att kontrollera att inga icke politiskt korrekta personer får jobb som lärare? Då föreslår jag Smålandsposten att ta en titt på lärarkåren vid de kommunala gymnasieskolorna där företrädare för t ex KPML/r finns sedan länge. Självklart ska skolan aldrig acceptera att deras personal bedriver politisk opinion i undervisningen, men det gäller alla politiska åsikter. Jag sympatiserar inte med Sverigedemokraterna på något vis, men är beredd att offra mitt liv för deras rätt att uttrycka sina åsikter likaväl som alla andra i vårt land.

"Den politiska korrekthetens värld … är en värld där demokratin är överflödig eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten per definition är antidemokrater som ska exkluderas."
- Jonathan Friedman

Trubbel och lathet

Efter en hel del strul med såväl datorn som min internetuppkoppling, men även en del lathet så är jag tillbaka igen.

Läste i Smålandsposten den 7 december att vänsterpartisten Göran Schultz tycker att skolorna ska sluta upp med att sälja godis och läsk i skolcaféer och fritidsgårdar. Göran Schultz tycker att samhället ska ta till ”alla tänkbara medel” för att stoppa detta onyttiga leverne.
Syftet är som vanligt gott, men tänk efter vad det kan leda till!
Tycker du att det är politiker som ska bestämma vad som finns att köpa i din närbutik eller på den stormarknad där du handlar? Vilka värderingar lär vi våra barn om vi förbjuder godis och läsk där de jobbar men inte på ”vuxna” arbetsplatser? Handlar inte en stor del av samhällets problem idag om att vi tar för lite ansvar för våra handlingar? Varför ska vi då överlåta ”ansvaret” på politiker som förbjuder eget ansvarstagande?